1. Forside
  2. Vand
  3. Nøgletal for vandforsyning

Nøgletal for vandforsyning

 

 Randers Spildevand A/S:   
Nøgletal for drikkevandsforsyning
 Egne vandværker 2015
   
Indbyggere i forsyningsområdet (personer) 4.187*
Samlet solgt vandmængde (m3/år) 260.122
Boringer (antal) 6
Vandværker (antal) 3
Antal målere (2016) 1994
Forsyningsledninger (km)  108
Fast årligt bidrag inkl. moms (kr) (2017) 550,00
Variabelt bidrag inkl. moms (kr/m3) (2017) 16,01
Udgift ved et forbrug på 100 m³/år  (2017) 2151,00
   
 * Ca. 2,1 indbyggere pr. måler i gennemsnit
Sidst opdateret 09-02-2017

Download regulativ