1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Vorup
  5. Etape 2.1 - Frederiksbergvej

Etape 2.1 - Frederiksbergvej

 

Separatkloakeringen i Vorup er nu nået til 2. etape. Kloakledningerne i Vorup trænger til at blive skiftet, og vi klimatilpasser samtidig kloakken med separatkloakering, hvilket vil sige, at vi laver en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. På den måde lever vi op til de mål, der er fastsat i spildevandsplanen for Randers Kommune. Du finder et link til spildevandsplanen i boksen i højre side.

Formål

Projektet skal mindske risikoen for oversvømmelse i området og udledningen af spildevand til Gudenåen. Når vi på sigt leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg, reducerer vi desuden vores driftsomkostninger.

Det gør Randers Spildevand A/S

Vi lægger nye spildevandsledninger og nye regnvandsledninger ude i vejen. Derudover sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme, så du fremover får én ledning til spildevand og én ledning til regnvand.

Det skal du selv gøre

Når vi er færdige med at separere ledningerne i vejen, får du et brev om, at du skal separere kloaksystemet inde på din egen grund. Du tilslutter din egen spildevandsledning og regnvandsledning til de to nye skelbrønde. Kravet om, at du selv skal separere spildevand og regnvand på din egen grund, får du fra Randers Kommune og ikke fra Randers Spildevand.

Kontakt

Projektleder Bjarne Svensson står for projektet i Vorup.
Telefon: 3841 1232
E-mail: 

 

 

Sidst opdateret 28-12-2016

Download folder

Download flyers