1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Vorup
  5. Etape 1.1 - Kærgade

Etape 1.1 - Kærgade

 

 

Kloakledningerne i Kærgade trænger til at blive skiftet. Når vi skifter kloakledningerne, bliver området samtidig klimatilpasset ved, at vi separerer kloakken med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. Det gør, at vi lever op til de mål, der er fastsat i spildevandsplanen for Randers kommune. Læs spildevandsplanen via linket i boksen i højre side.

Vi etablerer et regnvandsbassin til at håndtere regnvand fra hele Vorup-området. Udover vi øger den samlede ledningskapacitet, fjerner vi også den unødige rensning og transport af regnvand til Randers Centralrenseanlæg. Formålet er at opfylde spildevandsplanens krav til rensning af regnvand fra Vorup. I dag bliver regnvandet ikke renset, inden det løber ud i Gudenåen. Fremover vil vi lede regnvandet til et regnvandsbassin, hvor der sker en naturlig rensning, inden regnvandet bliver ledt ud i Gudenåen.

Formål

Projektet skal afhjælpe risikoen for oversvømmelse i området og mindske udledningen af spildevand i Gudenåen. Når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg, reducerer vi vores driftsomkostninger og miljøpåvirkning.

Det gør Randers Spildevand

Vi lægger nye spildevandsledninger og nye regnvandsledninger ude i vejen. Derudover sætter vi to skelbrønde på alle ejendomme, så du fremover får én ledning til spildevand og én ledning til regnvand.

Det skal du selv gøre

Når vi er færdige med at separere ledningerne i vejen, får du et brev om at separere kloaksystemet på din egen grund. Du slutter din egen spildevandsledning og regnvandsledning til de to nye skelbrønde inde på din grund. Kravet om, at du skal separere regnvand og spildevand på din egne grund, får du fra Randers Kommune og ikke fra Randers Spildevand.

Kontakt

Projektleder Bjarne Svensson står for projektet i Vorup.
Telefon: 3841 1232
E-mail: 

Tegning over kloakprojektet

Klik på billedet for at se tegningen i et større format.

Sidst opdateret 28-12-2016

Download folder

Download flyers