1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Virring

Virring

 

Separatkloakering i Virring er afsluttet

Randers Spildevand har afsluttet separatkloakeringen af Virring, hvilket betyder, at regnvand og spildevand fremover vil løbe i hver sin ledning. Vores entreprenør arbejder imidlertid stadig i området, da vi er i gang med at lave et regnvandsbassin, som skal modtage regnvandet fra byen.

Vi regner med at tage både bassinet og en række nye pumpestationer i brug i løbet af juni, derefter kan grundejere i Virring begynde at separatkloakere på egen grund, ligesom nye ejendomme kan tilslutte sig kloaksystemet.

Som grundejer får du et påbud om at separere dit eget kloaksystem inden for en tidsfrist. Påbuddet får du fra Randers Kommune. Fra du modtager påbuddet, har du ca. 6 måneder til at adskille regn- og spildevand på din egen grund.

Kontakt

Har du spørgsmål til det afsluttede projekt, er du velkommen til at kontakte:

Projektleder Ole Søby
Telefon: 3841 1238
E-mail : olso@randersspildevand.dk

 

 

Sidst opdateret 07-06-2017

Download folder

Download flyers