1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Gimming
  5. Gimming etape 1

Gimming etape 1

Den sidste afretning af rabatter og græssåning skete i april 2016. Vi ventede med denne del for at give kunderne i Gimming det bedste resultat.

Anlægsarbejdet i etape 1 er afsluttet

Randers Spildevand er færdig med at separere kloaksystemet i den offentlige vej i den første del af Gimming. Der er nu lagt to ledningssystemer, ét til spildevand og ét til regnvand. Du får som grundejer påbud om at separere dit eget kloaksystem inden for en tidsfrist. Påbuddet får du fra Randers Kommune. Fra du modtager påbuddet, har du ca. 6 måneder til at adskille regn- og spildevand på din egen grund.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med det afsluttede kloakarbejde, kan du kontakte projektleder Anders Risager Sørensen på telefon 3841 1269.
 

Billede af projektets omfang og de berørte ejendomme

Sidst opdateret 08-06-2016

Download folder

Download flyers