1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Fra renseanlæg til bassin i Ålum

Fra renseanlæg til bassin i Ålum

I november 2016 gik Randers Spildevand i gang med at nedlægge det tidligere renseanlæg i Ålum for i stedet at etablere et bassinanlæg på området. Vi forventer at afslutte arbejdet i marts 2017.

Formål

Ålum blev separatkloakeret i 2014, hvilket betyder, at regn- og spildevand nu løber i hver sin ledning i det fælles kloaksystem. Det nye bassin skal opmagasinere regnvandet fra Ålum by og rense det, før det ledes tilbage til naturen. Med separatkloakering undgår vi at skulle rense regnvandet på vores renseanlæg.

Det nye bassin får en størrelse på 2000 m3.

Kontakt

Ole Søby
Telefon: 3841 1238
E-mail:

Sidst opdateret 02-01-2017