1. Forside
 2. Om os
 3. Priser og takster
 4. Takster vand

Takster vand

 

DKK

TAKSTOVERSIGT RANDERS SPILDEVAND A/S

VANDFORSYNING

2017

Ekskl. moms

2017

Inkl. moms

Anlægsbidrag

 

 

 

 

 

 

 

Hovedanlægsbidrag

 

 

 

 

 

By og landområde

6.000,00

7.500,00

 

 

 

 

Forsyningsledningsbidrag

 

 

 

 

Byområde

9.000,00

11.250,00

 

Landområde

39.000,00

48.750,00

 

 

Stikledningsbidrag

 

 

 

Stikledningsbidrag inkl.

40 mm stikledning

5.000,00

6.250,00

vandmåler, som leveres

50 mm stikledning

6.000,00

7.500,00

af vandforsyningen

63 mm stikledning

7.500,00

9.375,00

 

75 mm stikledning

9.000,00

11.250,00

 

90 mm stikledning

12.000,00

15.000,00

 

 

 

 

Driftsbidrag

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugspriser

 

 

 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed

440,00

550,00

 

Vandafgift pr. m3

6,55

8,19

 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

5,86

7,33

 

Drikkevandsafgift pr. m3

0,39

0,49

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebyrer

 

 

 

 

Flyttegebyr

100,00

125,00

 

Gebyr for udsendelse af FI-kort

39,20

49,00

 

Rykkergebyr pga. manglende selvaflæsning, momsfrit

100,00

100,00

 

Lukkegebyr ekskl. faktiske omkostninger

500,00

625,00

 

Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger

500,00

625,00

 

Fogedgebyr

700,00

875,00

 

Admin. og låsesmed ved fogedsag

900,00

1.125,00

 

Administrationsgebyr for fakturering

7,20 

9,00 

 

Aflæsning af vandmåler pr. gang (rekvireret eller gennemført på vores foranledning på grund af manglende indberetning af vandforbrug to år i træk)

250,00

312,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Renter

 

 

 

 

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente efter renteloven, som svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rykker

 

 

 

 

Rykkergebyr på manglende indbetaling (momsfrit)

100,00

100,00


Se sidste års vandtakster 

Priseksempler

Anlægsbidraget består af:

     1. Hovedanlæg
     2. Forsyningsledningsbidrag
     3. Stikledningsbidrag

Eksempel byområde

 

DKK

DKK

 

Tilslutningsbidrag vand (byområde)

2017 takst ekskl. moms

2017 takst  inkl. moms

 

Hovedanlægsbidrag

6.000,00

7.500,00

 

Forsyningsledningsbidrag

9.000,00

11.250,00

 

fx 1 x 40 mm stikledning

5.000,00

6.250,00

 

 

20.000,00

25.000,00

 

 

 

 

Eksempel landområde

 

DKK

DKK

 

Tilslutningsbidrag vand (landområde)

2017 takst ekskl. moms

2017 takst inkl. moms

 

Hovedanlægsbidrag

6.000,00

7.500,00

 

Forsyningsledningsbidrag

39.000,00

48.750,00

 

fx 1 x 40 mm stikledning

5.000,00

6.250,00

50.000,00

62.500,00

 

 

 

Sidst opdateret 30-01-2017