1. Forside
  2. Klima
  3. Storkeengen

Storkeengen

 

 

Storkeengen er et ambitiøst projekt, hvor Randers Kommune og Randers Spildevand er gået sammen om at klimatilpasse dele af Vorup ned mod Vorup Enge og Gudenåen. Fremskrivninger viser nemlig, at det bliver nødvendigt at klimatilpasse især de lavtliggende dele af Randers mod fremtidens større regnmængder, hyppigere stormflod og højere vandstand i Gudenåen og fjorden. At byrådet har valgt at separatkloakere kommunens kloakker, spiller en rolle i klimatilpasningen, alligevel skal der en ekstra indsats til i byens lavtliggende områder. Den ekstra indsats skydes i gang med Storkeengen.

Skybrudsveje leder vandet

Med projekt Storkeengen er planen, at regnvandet fra tage, parkeringspladser og andre overflader fra de højest liggende dele af Vorup skal ledes ned til Storkeengen. Ved almindeligt regnvejr skal vandet løbe i ledninger under jorden, men når det regner voldsomt, tages særlige skybrudsveje til hjælp. De sikrer nemlig, at vandmasserne ender i Storkeengen i stedet for i beboernes haver eller boliger.

I Storkeengen samles vandet i vådområder, hvor det opbevares og renses, inden det ledes ud i Gudenåen. For at undgå, at vådområderne oversvømmes, når Gudenåen går over sine bredder, skal der bygges et dige, som samtidig beskytter de lavtliggende dele af Vorup mod stormflod. Både diget og vådområderne kommer til at fremstå som en naturlig del af området ved Vorup Enge og vil efter planen skabe nye muligheder for rekreativt udeliv i området. 

I løbet af projektperioden vil områdets beboere og andre interessenter bliver inddraget i en proces, hvor målet er at finde ud af, hvordan området bedst kan gøres attraktivt for beboere og andre besøgende.

Kontakt

Lisa Melgaard, projektleder
Telefon 3841 1270, lime@randersspildevand.dk

Sidst opdateret 15-05-2017